Vi erbjuder användbara resultat på strategisk och operativ nivå.

s+b arbetar med interim management inom företagsledning
och ekonomi och med olika former av strategiskt arbete
inkl. förvärv och försäljning av verksamheter. Vår personal
har en bred internationell erfarenhet från större koncerner.HK_member_of_PMS

 
Producerad av: Fabconcept.se