Med vår erfarenhet från företagsledning från både stora och medelstora industriella organisationer, och inom flera branscher, arbetar vi med en praktiskt angreppssätt som skapar resultat som är omedelbart användbara för uppdragsgivaren,

Strategiskt arbete

Vi analyserar de strategiska förutsättningarna för en organisation och tar ett grepp om analysens konsekvenser. Till exempel att dra upp riktlinjerna för eventuella förvärv eller försäljningar av företag, eller delar av företag, och ge fortsatt stöd igenom hela processen. En del av detta kan vara fördjupade marknadsanalyser eller direkt managementansvar vid en integration av verksamheter.

Förvärv och försäljning av företag

Vi assisterar vid försäljning och förvärv av små och medelstora bolag. Vår särskilda kompetens finns dels, som nämnts ovan, för att strategiskt identifiera möjligheterna och intressanta industriella aktörer, dels att skapa en handlingsplan och assistera ledningen för att skapa en säljande presentation till potentiella köpare. Vi har partners som kan engageras för finansiell rådgivning och företagsvärdering i de fall detta krävs.

Interim Management

Interim Management innebär att vi ställer upp i olika roller inom en organisation vid förändringar, nya satsningar eller vakanser. Det vi bidrar med är vår förmåga att snabbt komma igång och åstadkomma resultat, eftersom vi normalt erbjuder en erfarenhet och kompetens vilken ofta kan beskrivas som överkvalificerad för befattningen. Typiska uppdrag kan vara att ta ansvaret från några månader till något år som Verkställande Direktör, Divisionschef, Marknadschef, Ekonomichef eller Controller.

Projektarbete

Vi har stor samlad erfarenhet av projektledning både för mycket stora industriella projekt (150 – 2000 MSEK) i flera världsdelar och framgångsrik implementation av medelstora affärs- och finanssystem. Omfattande kompetens inom specifikationsarbete, planering, upphandling, projektledning och ekonomisk uppföljning finns inom företaget.

Med ¨framgångsrik¨ menar vi på tid, enligt specifikation och inom budget.

Administration av mindre företag

s+b management har också fått uppdrag från mindre företag, start-ups och föreningar att skapa ekonomirutiner och införa bokföringssystem samt även sköta den löpande ekonomiska förvaltningen.

Nätverk

Vi samarbetar med en rad olika partners utifrån varje uppdrags speciella natur och kan snabbt skapa ett slagkraftigt team om och när detta behövs för att tillmötesgå varje uppdragsgivares behov.

 
Producerad av: Fabconcept.se